Menú diari - Plats combinats - Tapes casolanes - Pizzes - Entrepans

972 324 614 - 627 567 290     

972 324 614 - 627 567 290

L’Ajuntament mou fitxa i està decidit a prescindir de CESPA

Com ja havíem anunciat, l’Ajuntament de Sant Feliu no es planteja, en aquesta
ocasió, ser tant condescendent amb els treballadors de CESPA pel que consideren
una actitud egoista, pels sous que perceben ja que se’ls ha fet un augment de
31’50 % des del 2007, i un xantatge a la ciutadania per la situació en la qual
es troba el municipi en plena temporada turística.

L’equip de govern també està tip que l’empresa no garanteixi els serveis
mínims, que no s’estan complint, i ja està treballant en la rescisió del
contracte per incompliment, la qual cosa suposaria que es faria càrrec de la
neteja de Sant Feliu una altra empresa amb altres treballadors.

Consideren que és la fórmula per tal que aquest i altres problemes i
reivindicacions laborals quedin en l’àmbit empresa-treballadors sense que un
tercer (l’Ajuntament) claudiqui per enèsima vegada i torni a sortir perjudicat
any darrera any.

A més s’està fent el plantejament que siguin els jutges els qui prenguin la
decisió d’obligar a efectuar la neteja per motius de salut dels ciutadans i de
salubritat i seguretat a les vies urbanes.

Aquesta mateixa tarda de dijous, des del consistori, s’ha difós una nota als
mitjans de comunicació que així ho contempla i que diu textualment:

Donat que no s’ha complert el requeriment per
incompliment de serveis mínims, que ahir
(dimecres)
l’Ajuntament
va presentar a la concessionària de
neteja viària CESPA SA, l’Ajuntament està iniciant les vies a fi i efecte de
rescindir el contracte de neteja que té amb dita empresa.

Atesa la greu situació de salubritat i seguretat per als vianants
i el perjudici per a la imatge que pateix la Ciutat, l’Ajuntament està valorant
posar-ho en coneixement del Jutjat d’Instrucció, amb la finalitat que s’adoptin
les mesures pertinents.